Motywem przewodnim XIII Ogólnopolski Tygodnia Biblijnego były słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Przedmiotem lektury Piątego Narodowy Dnia Czytania Pisma Świętego była Ewangelia według św. Marka. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Nasi uczniowie również włączyli się w uroczyste czytanie Pisma Świętego. W dniu 26 kwietnia o godz.18.00 zgromadzili się online, aby czytać fragmenty Ewangelii według św. Marka. Pismo Święte jest ważną księgą w życiu każdego chrześcijanina i często powinniśmy po nie sięgać .Obecnie teksty biblijne można zainstalować w telefonie w formie różnych aplikacji. W ten sposób można mieć biblię cały czas przy sobie i czytać ją w np. w drodze do pracy, w podróży lub wtedy, gdy mamy wolną chwilę. Choćby krótki fragment, kilka wersetów, a potem przeczytane fragmenty wprowadzać w codzienne życie. Dziękujemy uczniom z kl. IV –VIII za wspólne czytanie Pisma Świętego i zachęcamy do codziennego rozważania słów Ewangelii i innych ksiąg zawartych w Biblii.

Skip to content