Rada Rodziców Szkoły:

Przewodnicząca:

Pani Małgorzata Dziedzic

Członkowie Rady Rodziców:

Pani Małgorzata Rosiek

Pani Małgorzata Kołodziej