Rada Rodziców Szkoły:

Przewodnicząca:

Pani Małgorzata Dziedzic

Członkowie Rady Rodziców:

Pani Marta Goryl

Pani Kinga Sikora

Pani Ewa Rosiek