rok szkolny 2021/2022

  1. „My pen pal”

Autorzy: klasy V i VI (z możliwością objęcia pozostałych klas)

Autor: Agnieszka Wrona

Zakres i warunki:

Innowacja będzie realizowana podczas lekcji oraz podczas kółek językowych. Będzie stanowić element lekcji doskonalący umiejętności czytania i pisania. Częstotliwość działań innowacyjnych będzie uzależniona od szybkości wymiany korespondencji.

Opis innowacji:

Innowacja obejmuje wymianę korespondencji, maili, projektów w języku angielskim ze szkołami z innych państw. Uczniowie poznają nowych korespondencyjnych kolegów i koleżanki, ćwiczą umiejętności językowe w praktyce, odkrywają obcą kulturę i zwyczaje, zwiększają pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim oraz zyskują większą motywację do nauki.

Cele innowacji:

– utrwalanie i poszerzanie wiedzy z języka angielskiego,

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

– rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim,

– poznawanie kultur, historii, zwyczajów innych krajów,

– użycie języka obcego w praktyce (do komunikacji z uczniami z innych krajów),