1. Podstawa-programowa-wychowania-przedszkolnego-skonwertowany (3)

2. procedura-odbierania-i-przyprowadzania-dzieci oddział przedszkolny-2020-skonwertowany (1)

Wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania i programy nauczania:

KLASA II (2)

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII