Dni Nr Godziny „O”- II IV V VI VII VIII
                   

P

o

n

i

e

d

z

i

a

ł

e

k

 

 

 

 

 

1 8.00- 8.45 7.30-12.30

 

12.25

religia

    matematyka   j.angielski geografia
2 8.50– 9.35   religia religia wdż geografia matematyka
3 9.40- 10.25 D j.polski geografia religia matematyka j.angielski
4 10.45- 11.30 muzyka matematyka historia geografia wych-fiz wych-fiz
5 11.35- 12.20 D muzyka muzyka historia wych-fiz wych-fiz
6 12.25- 13.10       muzyka muzyka j.niemiecki
7 13.15- 14.00         j.niemiecki historia
8              

W

t

o

r

e

k

 

 

 

 

 

                 
1 8.00- 8.45 7.30-12.00

 

 

 

 

 

 

 

D przyroda   informatyka geografia j.polski
2 8.50– 9.35 D godz z wych godz z wych technika matematyka j.polski
3 9.40- 10.25 D matematyka j. polski j.angielski j.angielski informatyka
4 10.45- 11.30 wych-fiz j. polski j.angielski godz z wych godz z wych religia
5 11.35- 12.20 religia J angielski matematyka j. polski wych-fiz wych-fiz
6 12.25- 13.10   wych-fiz wych-fiz wych-fiz j. polski J angielski
7 13.15- 14.00   wych-fiz wych-fiz wych-fiz j.polski  
8              
                   

Ś

r

o

d

a

 

 

 

 

1 8.00- 8.45  

7.30-12.00

 

 

 

D technika j. polski religia religia matematyka
2 8.50– 9.35 D j.polski technika matematyka j.angielski historia
3 9.40- 10.25 D przyroda informatyka j.polski polski. j.angielski
4 10.45- 11.30 D J angielski matematyka historia historia godz z wych
5 11.35- 12.20 wych-fiz matematyka historia j.angielski j. niemiecki biologia
6 12.25- 13.10   informatyka religia biologia fizyka j.niemiecki
7 13.15- 14.00         biologia fizyka
8              

 

                WDŻ

C

z

w

a

r

t

e

k

 

 

 

1 8.00- 8.45  

7.30-13.30

 

    biologia j.polski matematyka wos
2 8.50– 9.35 D matematyka matematyka j.polski biologia wos
3 9.40- 10.25 D j. polski j.polski plastyka plastyka matematyka
4 10.45- 11.30 religia plastyka plastyka matematyka wych-fiz wych-fiz
5 11.35- 12.20 j.angielski j.polski   matematyka matematyka religia
6 12.25- 13.10         informatyka j.polski
7 13.15- 14.00           j.polski
8              

P

i

ą

t

e

k

0               edb
1 8.00- 8.45  

7.30-12.30

 

 

religia

 

ED. INF   j.angielski   fizyka chemia
2 8.50– 9.35 D   j.polski matematyka chemia fizyka
3 9.40- 10.25 D historia j.polski j.angielski chemia matematyka
4 10.45- 11.30 Wych-fiz j.angielski  j.angielski j polski religia. chemia
5 11.35- 12.20 j.angielski wych-fiz wych-fiz wych-fiz historia j.polski
6 12.25- 13.10   wych-fiz wych-fiz wych-fiz polski  
7 13.15- 14.00   religia     j.polski  

Zajęcia dodatkowe, rozwijające i koła zainteresowań dostępne są w zakładce „szkolne koła zainteresowań”