Dni

Nr

Godziny

„O”-

Świetlica

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaj rozw ang7

Poniedziałek

 

 

 

 

 

1

800– 845

 

7.30-12.30

angielski

religia

 

X 2

X 1

Religia 5

Religia 5

J angielski 4

J polski 6

rgeografia 7

2

850– 935

Plast 2

Plast 2

Historia1

Matematyka  6

j polski 4

Geografia 5

J angielski 7

3

940– 1025

 

X 2

X 1

j. polski 5

Geografia 6

Godz z wych 4

Godz z wych 4

Historia 7

4

1045– 1130

 

Religia 2

X 1

Muz 5

Muz 5

Geografia 4

Matematyka 6

J polski 7

5

1135– 1220

 

Muz 2

Muz 2

Matematyka 5

j. polski 6

wych-fiz

wych-fiz

wych-fiz

6

1225– 1310

 

 

 

 

Historia 6

Muzyka 4

Muzyka 4

J niemiecki 7

7

1315– 1400

ŚW.12.30-14.00

 

 

 

 

Historia 4

J niemiecki 6

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Kor.komp.6

 

Wtorek

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Zaj rozwang 5

 

 

Zaj.rozmat 6

 

1

800– 845

 

 

 

 

7.30-12,30

 

 

.

 

X 1

Przyroda 5

j. polski 6

 

Biologia 4

J angielski 7

2

850– 935

ŚW.7.30-8.50

wf

wf

j. polski 2

Jangielski 6

Biologia 4

Matematyka  5

g odzwych 7

3

940– 1025

 

X 2

j.ang 1

Matematyka 5

j. polski 6

J angielski 4

J angielski 4

Biologia 7

4

1045– 1130

BIBLIOTEKA

X 2

Tech. 1

Godz z wych 5

Godz z wych 5

Matematyka 4

Matematyka 4

j polski 7

5

1135– 1220

SW.11.30-13.00

j.ang 2

Religia 1

J angielski 5

 

Jpolski 4

j. polski 4

Matematyka 7

6

1225– 1310

 

Zaj.dod  2

 

j. polski 5

 

Religia 4

Religia 4

Matematyka 7

7

1315– 1400

 

 

 

 

 

wych-fiz

wych-fiz

wych-fiz

8

 

 

 

 

 

 

SKS

SKS

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW 7.30-9.30

 

 

Zaj wyr pol 4

 

 

Zaj wyr pol 4

 

Środa

 

 

 

 

1

800– 845

 

7.30-12.30

 

 

X 2

X 1

Informatyka 5

Historia 6

 

J polski4

Mat do egzam 7

2

850– 935

X 2

X 1

Matematyka 6

i nformatyka 5

Historia 4

Historia 4

J angielski 7

3

940– 1025

BIBLIOTEKA

X 2

X 1

Technika 5

Technika 5

Matematyka 4

J angielski 6

Religia 7

4

1045– 1130

BIBLIOTEKA

wf

wf

J angielski 2

Matematyka 4

Informatyka 5

Historia 6

f izyka 7

5

1135– 1220

AGNIESZKA

Inf 5

 

wych-fiz

wych-fiz

t echnika 4

Fizyka 6

Matematyka 7

6

1225– 1310

JUSTYNA

 

 

wych-fiz

wych-fiz

.

Informatyka 5

J niemiecki 7

7

1315– 1400

 

 

 

Kor.komp.

 

 

j. niemiecki 6

Informatyka 5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdż 7

Czwartek

 

 

 

1

800– 845

730-1300

j. angielski

 

 

X 2

X 1

Przyjaciel

Biologia 5

Zaj rozwjp 4

Geografia 6

Wos 7

2

850– 935

 

X 2

X 1

J angielski 5

 J angielski 5

j polski. 4

Biologia 6

Wos 7

3

940– 1025

 

X 2

X 1

Matematyka 5

Matematyka 5

Plastyka 4

Plastyka 4

J polski 7

4

1045– 1130

 

Tech. 2

Religia 1

Plastyka 5

Plastyka 5

Matematyka 4

J angielski 6

J polski 7

5

1135– 1220

ŚW 11.20-12.20

 

Inf 5

Wdż 2

J polski 6

Religia 4

Religia 4

Matematyka 7

6

1225– 1310

 

 

 

j. polski 4

j. polski 4

wych-fiz

wych-fiz

wych-fiz

7

1315– 1400

 

 

 

 

 

wych-fiz

wych-fiz

wych-fiz

8

 

 

 

 

 

 

SKS

SKS

SKS

Piątek

0

 

 

 

 

 

Zaj wyr mat 6

Zaj rozwang

 

Zaj wyr mat 6

Edb 7

1

800– 845

 

730-13,00

 

 

 

 

ŚW.7.30-10.00

j.ang 1

 

Przyrod2

J angielski 6

j. polski 4

f izyka 5

Chemia 7

2

850– 935

 

wf

wf

j. polski 2

Matematyka 5

J angielski 4

Chemia 6

f izyka 7

3

940– 1025

BIBLIOTEKA

X 2

j.ang 1

Religia 5

Religia 5

Matematyka 4

Chemia 6

J  polski 7

4

1045– 1130

 

Religia 2

X 1

wych-fiz

wych-fiz

Polski 4

Matematyka 6

Chemia 7

5

1135– 1220

 

 

Zaj.dod.1

wych-fiz

wych-fiz

 

Polski 6

Religia 7

6

1225– 1310

SW.12.20-13,30

 

 

 

 

 

 j. polski 6

Historia 7

7

1315– 1400