Get Adobe Flash player

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Imieniny: Julii Danieli

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
życzymy, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny 
zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach 
boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. 

 

Radosnego Alleluja. 

 

 

Zebranie z rodzicami

 

Informujemy, że czwartego kwietnia o godz. 15.30  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

 

 

 

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że 11 stycznia o godz. 15.30  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

   

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że 13 listopada o godz. 16.00  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

 

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że 12 września o godz. 16.00  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

 

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań wśród rodziny

i najbliższych przyjaciół, życzy Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Stańkowej.

 

Drogie nauczycielki, mamy, babcie i koleżanki!

Z okazji Dnia Kobiet

Życzymy Wam dużo zdrowia w szczególności.

Niech uśmiech na Waszej twarzy zawsze gości,

a życie nie sprawia trudności i przykrości.

Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną,

abyście zawsze czuły się jak wiosna.

Uczniowie  

 

 INFORMACJA

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej szkole odbędą się 8 i 9 marca w godzinach od 8.00 do 12.00.

Potrzebne informacje o dziecku: data i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania.

  

 INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że 6 lutego o godz. 16.00  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

  

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
 
Zawsze, kiedy milkniesz,
aby innych wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
 
Zawsze, ilekroć pozwolisz
by Bóg pokochał innych przez Ciebie,
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie!

 
bł. Matka Teresa z Kalkuty
 
Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy wszystkim uczniom,
 rodzicom i pracownikom szkoły;
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.
 
 

 

 

 INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w  czwartek 16 listopada  o godz. 1530  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w  poniedziałek 11 września  o godz. 1530  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

 Informujemy, że w piątek 28 kwietnia  o godz. 1500  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Informacja

 Informujemy, że zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbędą się w czwartek 30 marca  od godz. 8.00 do godz 12.30. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i pesel dziecka.

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami / zabawa karnawałowa

 Informujemy, że w czwartek 26 stycznia  o godz. 1500  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

Sedecznie zapraszamy wszystkie dzieci na zabawę karnawałową, która odbedzie się 28.01.2017r. od godziny 9.00 w naszej szkole.

 

 ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECKA

Rodzice  zazwyczaj wiedzą o tym, że czytanie książek ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Dzięki czytaniu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Są to prawdy ogólnie znane i często powtarzane. Wydaje się jednak, że nie do wszystkich dociera istotna prawda o tym, że biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka- emocjonalne i intelektualne. Istnieje wiele przyczyn tego, że dzieci nie chcą czytać książek. Zaliczyć tu trzeba brak nawyku czytania. Brakuje zachęty ze strony rodziców, brak przykładu, że dziecko nie widzi czytających rodziców, a książka jest w domu tylko ozdobą regału. Gubimy ten etap w rozwoju dziecka, kiedy jest najbardziej chłonnym odbiorcą literatury, kiedy tak łatwo dziecko przejmuje wzory zachowań od swoich literackich ulubieńców. „Są to właściwości rozwojowe charakterystyczne dla wieku dziecięcego: po pierwsze szybki rozwój i związane z nim zapotrzebowanie na wzory zachowań, po drugie- duża pobudliwość emocjonalna i po trzecie skłonność do naśladownictwa”. Autorka książki „Czytanie domowe” podkreśla, że rola domu w przygotowaniu do czytelnictwa jest nieodzowna, a nawyk kontaktu z książką jest posagiem intelektualnym, który dziecko wynosi z domu. Ten posag decyduje nie tylko o wiedzy dziecka, ale też o pewnych właściwościach charakteru i preferowanych wartościach i postawach życiowych. Podkreślmy jednak- lektura może oddziaływać na czytelnika wówczas, kiedy rozumie on czytany tekst. Wtedy dopiero dokonuje się pewien wpływ na jego osobowość. Ważnym czynnikiem jest osoba polecająca lekturę. Jeśli jest to osoba ciesząca się sympatią i autorytetem dla młodego czytelnika- tym lepiej. Książka może spełniać ważną rolę w wychowaniu dziecka. W ostatnich latach, po zachłyśnięciu telewizją i komputerem, coraz szerzej mówi się o potrzebie czytania dzieciom baśni już we wczesnym etapie ich rozwoju. Podkreśla się ważne zadania wychowawcze takiego działania: rozwijanie wrażliwości estetycznej, wpływ na rozwój intelektualny, doskonalenie słownictwa, stylu wypowiedzi, kształcenie myślenia i wyobraźni. Baśnie uruchamiają możliwości interpretacyjne, rozwijają sferę uczuć, gdyż dziecko przeżywa los bohaterów i identyfikuje się z nimi. Literatura ukazuje wzory zachowań. W wychowaniu rodzinnym może służyć wzorami dobrze wykonanych obowiązków, postaw rodzicielskich, ale może też wzbudzać np. zainteresowanie przyrodą. W opracowaniu pt. „Czytanie w początkowych latach edukacji’ wymieniono najistotniejsze funkcje lektury: – wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa dziecka – pomoc w ogólnym opanowaniu języka – podniesienie poziomu kultury słowa -wzbogacenie stylu wypowiedzi – podniesienie poziomu zrozumienia dłuższych tekstów – doskonalenie formy dźwiękowej języka ucznia (artykulacji, akcentu, przestankowania, siły głosu, modulacji, tempa). Nie jest więc wielkim odkryciem, że autorzy opracowania podkreślili wpływ czytania na poziom rozwoju mowy, rozwoju procesów poznawczych, myślenia i strony emocjonalnej osobowości dziecka. Pamiętać należy, że istnieje ścisła korelacja miedzy rozwojem dziecka a jego zainteresowaniami czytelniczymi. Zanim nastąpi spotkanie dziecka z lekturą, ma ono możliwość słuchania kołysanek czy wierszowanek. Potem kontakt malucha z książeczką sprowadza się do oglądania ilustracji. Dziecko zaczyna śledzić układ plam barwnych na kartkach- umiejętność odczytywania obrazka ogranicza się początkowo do wyliczania przedstawionych przedmiotów. Stopniowo świat wyobrażeń dziecka ulega rozszerzeniu i przechodzi od pojęć prostych do bardziej złożonych. Należy pamiętać, że pierwsze kontakty dziecka z książką to forma zabawy. Bajki i baśnie przenoszą maluchy w świat emocji i zaczynają kształtować ich osobowość. Przełomem w rozwoju czytelnictwa jest nabycie umiejętności samodzielnego czytania. Doskonalenie techniki czytania przestaje być tylko zabawą, staje się elementem nauki. Staje się też sposobem zdobywania wiedzy i tu pojawia się czasami postawa niechętna wobec książki. By temu zapobiec ważne jest podsuwanie dziecku takiej lektury, która sprawiać mu będzie przyjemność i rozwijać nawyki czytelnicze. W starszych klasach szkoły podstawowej dziecko wkracza w etap niezależności intelektualnej. Uczniowi trzeba pomóc w umiejętności selekcji czytanych książek. Telewizja i komputer nie zastąpią czytania. Nauczyciele i rodzice muszą motywować dzieci do czytania. Powodzenie pierwszego etapu inicjacji czytelniczej zależy głównie od domu, gdzie trzeba zadbać o to, by kontakt z książką rozpoczął się jak najwcześniej. Dużo się mówi ostatnio o potrzebie głośnego czytania dzieciom. Uczy to dzieci myślenia, rozwija ich wyobraźnię, ale także zapobiega uzależnieniu od elektronicznych mediów. Naukowcy podkreślają- film i telewizja nie zastąpią słowa drukowanego, choć takie proroctwa do niedawna się pojawiały. Powinniśmy nauczyć się korzystania z Internetu, ale także korzystania z wielkiego dziedzictwa kultury zawartego w książkach. Pamiętać trzeba, że we współczesnym świecie człowiek nie może funkcjonować bez umiejętności czytania i powtórzyć trzeba myśl podstawową- należy zadbać o to, by kontakt z książką rozpoczął się jak najwcześniej. 

 

 

INFORMACJA 

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w środę 16 listopada  o godz. 1500  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 

INFORMACJA  

Bardzo prosimy o wpłatę na ubezpieczenie:

I dziecko 32zł, kolejne 16zł. 

 

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w czwartek 8 września  o godz. 1600  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 

 

 

 

VII SPOTKANIE RODZIN

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny na VII Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w naszej szkole 05.06.2016r.

W planie:

1600  Rozpoczęcie imprezy.

1630  Występ aktorów z teatru „Zielononóżka”.

1730 Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły  (drużyny trzyosobowe : 2 rodziców i dziecko lub dwoje dzieci i rodzic). Robotyka dla młodszych dzieci.

1900 Mecz piłki nożnej chłopcy kontra ojcowie (zespoły 6 osobowe).

2100  Zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wzbogacić nasze spotkanie Rodzin muzyką, tańcem lub śpiewem o zgłaszanie się do piątku.

 

 

 

 

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w piątek 15.04.2016r  o godz. 1600  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 


INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w środę 3 lutego  o godz. 1600  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 

 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy rok.

W tych wyjątkowych dniach całe grono pedagogiczne życzy wszystkim rodzicom i uczniom, wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni  a Nowy Rok 2016 niesie ze sobą szczęście i pomyślność.

 

 

 

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że we wtorek 3 listopada  o godz. 1500  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 

Zaproszenie

Z uwagi na zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne SP w Stańkowej, serdecznie zaprasza wszystkich rodziców (również ojców) w dniu 13.10.2015 roku (wtorek) na godzinę 17.00 na spotkanie przy kawie i chwilę wspólnej rozmowy.  Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 06.10.2015r.

 

Z poważaniem

Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne

 


INFORMACJA 

Centrum Kultury i Promocji  Gminy Łososina Dolna zaprasza na:

 

 • warsztaty plastyczne (dzieci w wieku 6 – 13 lat),
 • kurs tańca towarzyskiego (młodzież, dorośli),
 • grupa instrumentalno wokalna (dzieci, młodzież – wymagane własne instrumenty),
 •  klub Aktywni Plus (dla osób starszych),
 • warsztaty fotograficzne (młodzież – wymagany własny aparat),
 • Szkółka Muzykowania Ludowego gra na trąbce),
 •  Świetlica w CKIP: ping pong, cymbergaj, gry planszowe

Propozycje:

 

 • gra na gitarze (od 8 lat),
 • tamburmajor ki (gimnazjum),
 • aikido (zajęcia płatne),
 •  grupa teatralna.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 18 444 80 78, kom. 508 42 12 92

 

 

 

INFORMACJA  

16 września - zbiórka surowców wtórnych. Przynosimy zebrane nakrętki, puszki po napojach /pamiętajmy o zgnieceniu puszek/ zbieramy także baterie.

 

INFORMACJA

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w  środę 9 września  o godz. 1600  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami.

 INFORMACJA

 Piątek godz. 7.55 zbiórka przed szkołą i wyjazd do Szczawnicy. Zalecamy ubranie wygodnych sportowych ubrań, butów sportowych lub sandałów sportowych (muszą mieć pasek wokół pięty, klapki są niedozwolone) i odpowiedni strój do pogody. Nie należy zakładać biżuterii, takich jak długie kolczyki, bransoletki, naszyjniki, pierścionki itp. Należy również mieć związane włosy.

Proszę zapakować dzieciom bułki, kanapki, wodę do picia, suche herbatniki, paluszki (unikajmy słodyczy z czekoladą, które topią się pod wpływem ciepła, chipsów, napoi gazowanych).

Prosimy o wcześniejszą informacje o dzieciach, które maja chorobę lokomocyjną.

Planowany powrót około godz. 18.00

 

.

 

INFORMACJA

 Informujemy, że dzień 5 czerwiec jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 06. 10. 2010 r., wrześniową uchwałą Rady Pedagogicznej, jako jeden z wyznaczonych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w tym roku szkolnym.) 

    

 

VI SPOTKANIE RODZIN
niedziela 31 maja godzina 15.00
Szkoła Podstawowa w Stańkowej 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy całe rodziny w najbliższą niedzielę na
VI SPOTKANIE RODZIN. Gwarantujemy miłą atmosferę i dobrą zabawę!!!

HARMONOGRAM:

15.00  Powitanie i otwarcie VI SPOTKANIA RODZIN.
15.15  Występ uczniów z klas 0 – III z okazji Dnia Mamy i Taty.
Bajka „O księżniczce na ziarnku grochu” – wykonana przez dzieci z klasy I, II i III.
„Muzyka w naszych sercach” – pokaz gry na instrumentach uczniów z klas IV – VI.
16.30  Czar dzieci – występ aktorów z teatru „Zielononóżka”.
17.00 Turniej sportowy o puchar dyrektora szkoły.

17.30 Spotkanie z klaunem Fifi – pokaz wielkich baniek mydlanych, balonowe zoo dla dzieci.
18.30 Mecz piłki nożnej chłopcy kontra ojcowie.
19.00 Mecz piłki siatkowej uczniowie kontra rodzice/lub mecz piłki nożnej dziewczyny kontra mamy.
20.00 Zakończenie imprezy. 

W Turnieju o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY może wziąć udział każda rodzina składająca się z mamy, taty (ewentualnie najstarszego syna) oraz przynajmniej 1 dziecka. Rodzina, która nazbiera łącznie najwięcej punktów wygrywa puchar.

 

 

INFORMACJA   

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w czwartek 23 kwietnia  o godz. 1600  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie się z ocenami i uzyskanie informacji na temat zachowania uczniów. 

 

 INFORMACJA   

Podsumowanie spotkania z policjantami.

NARKOTYKI MAM ZA WROGA, BO TO NIE JEST DOBRA DROGA!!! 

 

 

 

INFORMACJA   

Informujemy, że zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbędą się w piątek 27 marca od godz. 8.00 do godz 13.00. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty obojga rodziców oraz pesel dziecka. 

 

INFORMACJA  

27 marca od godziny 7:30 zbiórka surowców wtórnych. Przynosimy zebrane nakrętki, puszki po napojach /pamiętajmy o zgnieceniu puszek/ zbieramy także baterie.

 

WIELKANOCNA AKCJA

„POMOCNA DŁOŃ”

Serdecznie prosimy, a jednocześnie zachęcamy was drodzy koledzy i koleżanki, do włączenia się w przygotowanie kiermaszu wielkanocnego. Bardzo prosimy abyście wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, wykonali ozdoby wiosenno – świąteczne, które moglibyśmy wystawić na sprzedaż (koszyczki wielkanocne, palemki, baranki, kurczaki, króliczki, stroiki świąteczne, pięknie ozdobione jajka, kartki świąteczne, kwiaty wiosenne…, itp.). Ilość i technika wykonanych prac dowolna. Zebrane ze sprzedaży pieniążki chcemy przekazać naszej chorej koleżance z sąsiedniej miejscowości, u której niedawno lekarze wykryli nowotwór. Mamy nadzieję, że nasza akcja nie pozostanie bez odzewu. Wierzymy, że kolejny raz pokażemy, że zawsze można na nas liczyć! Prosimy was, włączcie się w nasz projekt i pomóżcie nam wywołać choć jeden uśmiech na twarzy naszej rówieśniczki!

Prace można składać u Pani Joanny Orzechowskiej do 20 marca. 

Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas 

 

INFORMACJA 

 Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w środę 11 lutego o godz. 1500  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.
Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie się z ocenami i uzyskanie informacji na temat zachowania uczniów.

Ferie zimowe w województwie małopolskim
od 16 lutego – 1 marca 2015r.

 

 

PLAN FERII ZIMOWYCH

19.02.2015r   od 900 - 1200  zajęcia plastyczne - bibułkarstwo

20.02.2015r   od 900 - 1200  zajęcia kulinarne „Mała Gosposia”

23.02.2015r.   od 900 - 1200  robótki ręczne

 INFORMUJEMY, ŻE PLAN FERII ZIMOWYCH MOŻE ULEC ZMIANIE


 

INFORMACJA 

Rodzice! Pamiętajcie to wy dajecie przykład swoim dzieciom!

POWIEDZMY STOP UŻYWKOM!!! 

 

 

INFORMACJA 

Informujemy, że zabawa choinkowa w naszej szkole odbędzie się 28 stycznia:)

 

 

INFORMACJA  

10 grudnia od godziny 7:30 zbiórka surowców wtórnych. Przynosimy zebrane nakrętki, puszki po napojach /pamiętajmy o zgnieceniu puszek/ zbieramy także baterie.

 

 

INFORMACJA 

Informujemy, że w czwartek 6 listopada o godz. 1600 odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie się z ocenami i uzyskanie informacji na temat zachowania uczniów. 

 

WAŻNA INFORMACJA!!! 

Przypominamy, że zbliżają się terminy konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:
 
·         Konkurs przyrodniczy – 23.10.2014r.
·         Konkurs humanistyczny – 24.10.2014r.
·         Konkurs matematyczny – 07.11.2014r.
 
Klikając na poniższy link można uzyskać więcej informacji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10075

 

 

 MATERIAŁ FILMOWY Z ROZGRYWANYCH ZAWODÓW W ŁOSOSINIE DOLNEJ

(MECZ STAŃKOWA - ŻBIKOWICE)

 

OSTATNI BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Informujemy, iż na terenie powiatu nowosądeckiego rusza bezpłatne szkolenie komputerowe w ramach projektu "Nowe Kompetencje". Szkoła Podstawowa w Stańkowej prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w tym kursie. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja społeczności na rynku pracy. Godziny i terminy zajęć mogą być dostosowane do potrzeb uczestników. Szkolenie obejmuje 72 godziny lekcyjne. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymują międzynarodowy certyfikat. Ilość miejsc jest ograniczona.
 
Tematyka szkoleń:
·         Techniki informatyczne i komunikacyjne
·         Użytkowanie komputerów
·         Przetwarzanie tekstów
·         Przeglądanie stron internetowych i komunikacyjnych
·         Powtórka – przegląd modułów: Excel, bazy danych, grafika prezentacyjna i menedżerska.
 
Kto może brać udział w projekcie?
W szkoleniach w ramach projektu mogą brać udział wszystkie osoby w wieku 25-64 lat zamieszkałe na terenie powiatu nowosądeckiego. Uczestnikom projektu organizatorzy zapewniają bezpłatnie szkolenie w grupach 12 osobowych, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 
Więcej informacji można uzyskać w Szkole Podstawowej w Stańkowej lub pod numerem telefonu (18) 444 80 23.
 
Serdecznie  zapraszamy do udziału w szkoleniu !!! 
 

Informacja 

 Informujemy, że środę 6 listopada (czwartek) o godz. 1600  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie się z ocenami i uzyskanie informacji na temat zachowania uczniów. 

 

 

Zasady ustalania oceny z  zachowania dla uczniów klas IV/VI Szkoły Podstawowej w Stańkowej

1.    Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje ocenę wyjściową  - dobry.
2.    Ocena okresowa i roczna zależy od ocen bieżących zdobytych w ciągu każdego miesiąca
3.    Na każdą z ocen bieżących uczeń pracuje zbierając uwagi pozytywne i negatywne , które systematycznie  wpisywane są przez nauczyciela do zeszytu wychowawcy.
4.    Pod koniec miesiąca wychowawca klasy  sumuje uwagi z zeszytu i wpisuje ocenę z zachowania do dziennika
a)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń nie otrzyma żadnej uwagi w zeszycie, wychowawca wpisuje do dziennika ocenę wyjściową –dobry
b)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma 3  uwagi pozytywne , wychowawca wpisuje do dziennika ocenę  -  bardzo dobrą
c)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma 5 uwag  pozytywnych , wychowawca wpisuje do dziennika ocenę  -  wzorową
d)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma 3  uwagi  negatywne , wychowawca wpisuje do dziennika ocenę  -  poprawną
e)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma 5  uwag  negatywnych , wychowawca wpisuje do dziennika ocenę  -  nieodpowiednią
f)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma 1,2,4 uwagi pozytywne lub negatywne wychowawca  decyduje o ocenie cząstkowej biorąc pod uwagę rodzaj zasługi bądź wykroczenia
g)    jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma 7 uwag negatywnych wychowawca kieruje ucznia do dyrektora szkoły , który zastosuje wobec niego karę podyktowaną statutem szkoły
·         jeżeli w ciągu miesiąca uczeń otrzyma uwagę negatywną nie może na koniec miesiąca otrzymać oceny wzorowej
5.    Uczeń na koniec miesiąca dokonuje samooceny. Oceniają jego zachowanie również koledzy.
6.    Ostateczną ocenę wystawia wychowawca  klasy na podstawie ocen bieżących i w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie, samooceny i oceny koleżeńskiej

-za reprezentowanie szkoły na zewnątrz i zajmowanie czołowych miejsc wychowawca wpisuje uczniowi ocenęwzorową

Uczeń uzyskuje  uwagę pozytywną  za:
 
1.    Udział w konkursach przedmiotowych etap (szkolny, międzyszkolny, gminny) 
2.    Udział w zawodach sportowych etap (szkolny, gminny, międzyszkolny) ·       
3.    Praca na rzecz szkoły  pomoc lub przygotowanie gazetki ściennej, udział w uroczystościach szkolnych, dodatkowa praca na rzecz szkoły po zajęciach szkolnych 
4.    Praca na rzecz klasy porządkowanie klasy (oprócz dyżurnych klasowych), dbanie o wystrój klasy
5.    Pomoc kolegom w nauce
Na koniec każdego miesiąca jednorazowo uczeń może otrzymać uwagę pozytywną  za:
 -  efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym
 -  efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym
 -  wkład pracy włożony w  naukę, pracowitość i obowiązkowość
 -  kultura bycia na przerwach i lekcjach, kultura słowa
 
Uczeń uzyskuje uwagę negatywną  za:
1.    nieodpowiedni stosunek wobec nauczyciela, pracownika szkoły 
2.    niewykonanie polecenia nauczyciela
3.    zakłócanie toku lekcji 
4.    umyślne spóźnianie 
5.    niewypełnienie obowiązków dyżurnego 
6.    udział w bójce uczniowskiej 
7.    nieodpowiedni stosunek wobec kolegów i koleżanek 
8.    prowokowanie kolegów do złych uczynków 
9.   używanie wulgarnego słownictwa  
10.  krzyki na korytarzu
11.  kradzież, wyłudzanie pieniędzy  
12.  zaśmiecanie otoczenia, umyślne niszczenie mienia szkolnego i cudzej własności 
13.  nieprzygotowanie do zajęć, w tym:
a)   brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego
b)   przyborów szkolnych lub innych koniecznych materiałów
c)    brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego
d)   brak obuwia zamiennego lub mundurka szkolnego 
14.  odpisywanie prac domowych lub ściąganie pracy z Internetu
15.  podrobienie podpisu zwolnienia lub oceny
16.  używanie urządzeń elektronicznych na lekcji (telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych)
17.  opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw lub lekcji bez zgody lub nadzoru nauczyciela   
 

 

 

Informacja 

  Informujemy, że we wtorek 9 września o godz. 1600 odbędzie się zebranie na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

 

 ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że można zakupić zdjęcia z V SPOTKANIA RODZIN. Cena jednego zdjęcia to około 1zł. Wszystkie zdjęcia znajdują się na naszej stronie internetowej szkoły - w galerii zdjęć. Bardzo prosimy o zgłaszanie nauczycielom numerów zdjęć, które chcieli by Państwo nabyć.   

 
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA RODZIN 08.06.2014r. 
 

GRUPA MŁODSZA

GRUPA STARSZA

15.00 Część artystyczna z okazji Dnia Matki i Ojca.

1630 Zabawy na placu przedszkolnym.

1630 Turniej piłki siatkowej.

1700 Spotkanie z ratownikami – prelekcja udzielania pierwszej pomocy.

1730 Zapoznanie z wyposażeniem karetki/film dla dzieci.

1730 Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II.

1800 Rysowanie kolorową kredą na szarym papierze „Wesoła rodzina”.

1800 Rozmowa z ratownikami. Konkurs udzielania I pomocy.

1830 Konkursy rodzinne.

1900 Konkursy dla dzieci.

1900 Zabawa „Kto teraz?”.

UWAGA!!! Przez cały czas trwania spotkania prowadzona będzie loteria fantowa z której dochód przekazany będzie na cele charytatywne. 

 

Zbiórka surowców wtórnych!!!

05 czerwca od godziny 7:30 zbiórka surowców wtórnych. Przynosimy zebrane nakrętki, puszki po napojach  /pamiętajmy o zgnieceniu puszek/ zbieramy także baterie.

 

Informacja 

 Informujemy, że środę 7 maja o godz. 1530  odbędzie się zebranie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. Celem zebrania jest omówienie spraw bieżących, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie się z ocenami i uzyskanie informacji na temat zachowania uczniów.

 

Informacja 

 Przypominamy, że przerwa świąteczna wielkanocna trwa od 17 do 22 kwietnia. Wszystkich uczniów zapraszamy do szkoły 23 kwietnia.

 

 Informacja

 We wtorek 1 kwietnia o godzinie 9.00 rozpocznie się SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH. Klasy 0 - V mają w tym dniu wolne. W szkole nie odbędą się żadne zajęcia.

Informacja

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci rozpoczynających od 1 września 2014 r. naukę w oddziale przedszkolnym i klasie I na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we  wtorek 25 marca o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Stańkowej. Informujemy również, że zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbędą się w środę 26 marca i w piątek 28 marca od godz. 8.00 do godz 8.30, lub w innym terminie w godzinach zajęć przedszkola. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i pesel dziecka.

 

 

Ruszył projekt „Już pływam”

Wyjazdy  dzieci na pływalnię do Limanowej odbędą się w następujące dni:

L.p

Data

Opiekun

1.

19.03.2014r.

Bednarek Danuta

2.

26.03.2014r.

Orzechowska Joanna

3.

02.04.2014r.

Zelek Stanisława

4.

09.04.2014r.

Firlej Maria

5.

16.04.2014r.

Rosiek Ewa

6.

23.04.2014r.

Orzechowska Joanna

7.

30.04.2014r.

Zelek Stanisława

8.

07.05.2014r.

Bednarek Danuta

9.

14.05.2014r.

Rosiek Ewa

10.

21.05.2014r.

Firlej Maria 

Zbiórka surowców wtórnych!!!

27 lutego od godziny 7:30 zbiórka surowców wtórnych. Przynosimy zebrane nakrętki, puszki po napojach  /pamiętajmy o zgnieceniu puszek/ zbieramy także baterie.  

 

Informacja od ks. Proboszcza

Prawdopodobnie we wtorek 11 lutego odbędzie się wycieczka do Kielc. Koszt wyjazdu to 5 zł. Więcej informacji po I-piątkowej i niedzielnej Mszy Św.

 

  

UWAGA!!!

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2014r.

 
Zbliżający się okres ferii zimowych to czas wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży. Często zdarza się, że nasi milusińscy pozostają sami w domu, zapraszają do siebie kolegów, koleżanki. Korzystają z uroków śnieżnej i mroźnej pogody. W czasie zabawy i wypoczynku nie można zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Poniżej zamieszczamy kilka rad, które pomogą Wam bezpiecznie i przyjemnie spędzić ferie zimowe.
Mimo, że panująca aura nie jest typowo zimowa, w każdym czasie można spodziewać się przymrozków i śnieżyc dlatego pamiętajmy:
·  nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie
·  nie wbiegajmy na lód, który już się pod kimś złamał
·  jeśli znajdziemy się w sytuacji, ze lód zaczyna pękać, połóżmy się na nim – to rozłoży nasz ciężar na większej powierzchni
·  jeśli chcemy pomóc osobie, pod którą załamał się lód, możemy posłużyć się drabiną, deską, na której kładziemy się, a poszkodowanemu podajemy drugi przedmiot, linę, deskę, szalik itp.
·  nie chodźmy po tej części górki, po której zjeżdżają na sankach inne osoby
·  podchodźmy pod górkę z boku, aby nie przeszkadzać innym osobom i nie powodować kolizji
·  w czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami
·  śnieżki do zabawy nie mogą być za twarde, a już na pewno nie mogą być z kamieniem w środku
 
·  rzucanie śnieżkami w samochody, zwłaszcza będące w ruchu może spowodować wypadek. 
W kontaktach z osobami obcymi pamiętajmy:
  
·  nigdy nie bierzmy słodyczy i zabawek od obcych
·  nigdy nie wsiadajmy do samochodu, którym kieruje obcy
·  nigdy nie przyjmuj propozycji wspólnego spaceru z obcym
·  nie pozwól wypytywać się o mieszkanie i twoich rodziców
·  zwracajmy uwagę na nieznajomych kręcących się w pobliżu mieszkania lub samochodu – może to być włamywacz
·  zawsze gdy usłyszymy dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdźmy kto to – wyjrzyjmy przez okno lub spójrzmy przez wizjer w drzwiach
·  nie wierzmy obcemu, że jest urzędnikiem, panem z gazowni, hydraulikiem, kolegą taty lub koleżanką mamy – jeśli jest to osoba, której nie znasz – nie otwieraj drzwi.
W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych lub zadzwoń: 
POLICJA – TEL. 997 LUB 112 
STRAŻ POŻARNA – TEL. 998 
POGOTOWIE RATUNKOWE -TEL. 999 

 

 

PLAN FERII ZIMOWYCH

 

ŚRODA
 05.02.2014r.

 

8.00– 10.00

 

Abecadło młodego wynalazcy – krzyżówki, zagadki, kalambury. 
 

 

10.00- 12.00

 

 Projekcja filmowa. 
 

 

CZWARTEK 06.02.2014r.

 

 8.00 – 10.00

 

Tego jeszcze nikt nie wymyślił – zajęcia plastyczne. 
 

 

 10.00- 12.00

 

 Techniczny slalom – zajęcia na świeżym powietrzu lub dance party  (w zależności od aury). 
 

 Zajęcia zostaną odwołane jeśli temperatura na dworze spadnie poniżej -100C.

 

Zabawa karnawałowa 

Zabawa karnawałowa odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r.

 

Przerwa świąteczna

 Przerwa świąteczna od 21 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. 

 

Mikołajki

Spotkanie z Mikołajem  dla uczniów klas O-III odbędzie się w Limanowej w dniu 04.12.2013r.

Uczniowie klas IV-VI w tym samym dniu jadą do Kina "Sokół" w Nowym Sączu i być może również  spotkają się z Mikołajem. 

 

Zabawa Andrzejkowa 

Dnia 27.11.2013r. planowana jest "Zabawa Andrzejkowa". 

 

Zmiany w planie lekcji!!!

U W A G A!

Od 25 listopada zmiany w planie lekcji dla uczniów klas IV-VI. 

Sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI.

 
 

Zbiórka surowców wtórnych!!!

29 listopada /ostatni piątek miesiąca/ zbiórka surowców wtórnych od godziny 7:30. Przynosimy zebrane w ciągu całego miesiąca nakrętki, puszki po napojach/pamiętajmy o zgnieceniu puszek/ .