Get Adobe Flash player
Imieniny: Arnolda Jozefa Konrada
Życie szkoły

Święto Komisji Edukacji Narodowej

W czwartek, 13 października 2016 roku, obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Bożena Wrona powitała obecnych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i dzieci. W krótkim przemówieniu podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę szkoły osobom za ich trud i życzyła nauczycielom dalszych sukcesów w ich odpowiedzialnej pracy.

 

 

Wystąpienie pani Dyrektor stało się też okazją, by wręczyć wyróżniającym się w poprzednim roku szkolnym pracownikom Nagrody Dyrektora. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI, a także IV i V. Okolicznościowe piosenki zostały zaśpiewane bardzo ładnie i z dużym zaangażowaniem, a informacje na temat ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej i jej działalności przedstawiono w nietypowej formie. Sala na chwilę przekształciła się w studio telewizyjne, z Martą Szarotą w roli prowadzącej. Studio odwiedzali różni gościa, a na tablicy multimedialnej wyświetlano przygotowane uprzednio materiały. Szczególną wesołość wzbudziło nagrane kilka dni wcześniej wystąpienie Pana Profesora, w rolę którego wcielił się Kuba Rosiek. Na zakończenie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Ania Rosiek, w imieniu wszystkich uczniów złożyła nauczycielom życzenia, wręczono też kwiaty.