Get Adobe Flash player
Imieniny: Arnolda Jozefa Konrada
Życie szkoły

Próbna ewakuacja naszej szkoły

Dnia 10 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – Pani Agacie Zielińskiej, gdzie okazało się, że jeden uczeń nie opuścił szkoły. Strażacy rozpoczęli akcję ratunkową, odnaleźli ucznia i wynieśli go na noszach. To już druga taka akcja w naszej szkole, wszystkie te ćwiczenia mają na celu przypomnienie uczniom zasad prawidłowej ewakuacji. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.