Get Adobe Flash player
Imieniny: Emilii Iwony
Życie szkoły

Oddział przedszkolny dziękuje

 

 

Nasza szkoła ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze „Współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej otrzymała oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez  Marszałka Województwa Małopolskiego dla oddziału przedszkolnego.

Oczyszczacz został zainstalowany w sali, w której bawią się, uczą i odpoczywają przedszkolaki. Dzieci dziękując Marszałkowi Małopolskiemu oraz Gminnie Łososina Dolna za prezent, przeprowadzili szereg akcji edukacyjnych promujących wiedzę w tym zakresie, uwrażliwiając tym samym rodziców i dzieci na problem i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W ramach projektu przeprowadzono m.in. akcje edukacyjne:


·      Przeprowadzono zabawy badawcze : „Co kryje się w powietrzu”, pogadanki na temat zanieczyszczeń powietrza.

·      Stworzono grupowy plakat pt. „Co wywołuje zanieczyszczenia powietrza”.

·   Odbyło się także uroczyste spotkanie edukacyjne nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów wszystkich klas dotyczące zanieczyszczeń i ochrony powietrza na które została przygotowana prezentacja multimedialna na temat powstawania smogu, wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie nas wszystkich oraz ochrony środowiska.  Do domów uczniów rozesłano list od Marszałka Województwa Małopolskiego.