Uroczyste pożegnanie Pani Bożeny Wrona - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stańkowej

Pożegnanie_32

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina

28 listopada w Szkole Podstawowej w Stańkowej miało miejsce uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Bożeny Wrona, która przez 34 lata pracowała w tej placówce oświatowej a przez 16 lat pełniła tam funkcję dyrektora.

W niezwykle wzruszającym spotkaniu wzięli udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, którzy przez wiele lat współpracowali z tą jakże zasłużoną dla szkoły i środowiska osobą.

Uroczystość rozpoczęła się gromkimi brawami i powitaniem gościa. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stańkowej pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali program artystyczny w którym wyrazili wdzięczność Pani Dyrektor Bożenie Wrona za wieloletnie zaangażowanie w ich edukację i wychowanie. Młodzież podziękowała Pani Dyrektor za uśmiech, dobre słowo, za wiedzę, mądre i ciekawe lekcje, każdy dzień spędzony z nimi, za cierpliwość i wyrozumiałość, za to że pomagała im w trudnych chwilach i za to, że zawsze czuli się w szkole bezpiecznie.

Po występie uczniów głos zabrała Pani Danuta Bednarek pełniąca obecnie funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stańkowej. Pani Bednarek wyraziła smutek, że tak wspaniały człowiek jak Pani Dyrektor Bożena Wrona, musi przestać być przewodnikiem tejże szkoły. Wspomniała ona także, że Pani Wrona zawsze przez całe lata swojego dyrektorowania znajdowała czas nie tylko dla uczniów ale także dla nauczycieli, wysłuchiwała ich i rozmawiała z nimi, a ich przemyślenia i długie wywody nigdy Jej nie nudziły. Zawsze obdarzała wszystkich w szkole szczerym i serdecznym uśmiechem oraz  wyciągała pomocną dłoń.

Grono pedagogiczne podziękowało byłej Pani Dyrektor za to, że stworzyła ze szkoły drugi dom, do którego przychodziło się bardzo chętnie i z wielką radością, bo był to dom ciepły i bezpieczny. W domu tym czekała na nich ich pani dyrektor, czasem szczęśliwa i uśmiechnięta, czasem czymś bardzo zatroskana, ale zawsze pozytywnie nastawiona do wszystkich swoich współpracowników, których traktowała nie jak swoich podwładnych, ale jak swoich partnerów do wspólnej pracy na rzecz ich wspólnej szkoły i lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości głos zabrali również przedstawiciele obecnej i byłych Rad Rodziców, którzy z całego serca podziękowali Pani Dyrektor Bożenie Wrona za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń dzieci, za troskę o nich, dbałość, aby czuli się w szkole jak najlepiej, za stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego wszystkich podopiecznych, których Pani Dyrektor traktowała jak swoje dzieci. Rodzice wyrazili również wdzięczność za zaufanie, za cierpliwość, za serdeczność, a przede wszystkim za współdziałanie przy określaniu najważniejszych potrzeb Szkoły.

Na zakończenie uroczystości wszyscy życzyli Pani Dyrektor aby plany i marzenia które odkładała na później spełniły się właśnie teraz, aby nie opuszczał Ją dobry humor, by nadal otaczała Ją życzliwość ludzi i żeby znalazła czas dla siebie  na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.

Trzy miesiące wcześniej Wójt Gminy Łososina Dolna Pan Andrzej Romanek, Grono Pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej w Stańkowej również podziękowali Pani Dyrektor Bożenie Wrona za wieloletnią współpracę, za wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 


Drukuj