Świetlica szkolna

 

PONIEDZIAŁEK     godz.7.45-8.45     A. Zielińska

                           godz.   12.25-13.25   J.Szkarłat   

WTOREK              godz.  7.30-10.30  A.Zielińska

ŚRODA                 godz.  7.30-9.30   A.Zielińska  

                           godz.  11.30-13.30 A.Zielińska

CZWARTEK           godz. 7.45-8.45   A.Zielińska

                           godz. 12.25-13.25  J.Szarłat

PIĄTEK                 godz.7.45-8.45   A.Zielińska

                            godz. 12.25-13.25  J.Szkarłat 

                              

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAŃKOWEJ

Zadaniem świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad dziećmi. Stałą opieką opiekuńczo – wychowawczą objęto uczniów z klas I – III oraz kilku uczniów klas IV. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora szkoły. Celem pracy świetlicy jest takie zorganizowanie czasu dzieciom, aby w trakcie przebywania w niej mogły uczestniczyć w zabawach i oraz odrabiać zadania domowe.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ŚWIETLICY

 1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka . Kształtowanie nawyków
  w zakresie higieny i kultury życia codziennego.
  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych.
 2. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 3. Kształtowanie postaw moralno – społecznych. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 4. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki
  w świetlicy.

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli.
 2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.
 3. Wszyscy dbamy o porządek, estetyczny wygląd sali.
 4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami plastycznymi.
 5. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
 6. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy z sali zajęć
  z pozwoleniem wychowawcy.
 7. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
 8. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach.
 9. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi a innym z nami.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE REALIZOWANE BĘDĄ POPRZEZ NASTĘPUJĄCE FORMY PRACY.

 1. Gry i zabawy integracyjne.
 2. Pogadanki tematyczne.
 3. Zajęcia inspirowane przez dzieci.
 4. Zajęcia plastyczno-techniczne.
 5. Zajęcia teatralne.
 6. Zajęcia umuzykalniające.
 7. Zajęcia czytelnicze.
 8. Zajęcia relaksacyjne.
 9. Odrabianie pracy domowej.
 10. Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej).
 11. Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 12. Gry edukacyjne i planszowe.
 13. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
 14. Oglądanie filmów edukacyjnych.

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W  STAŃKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

 

Zadania

 

Sposób realizacji

Termin

1.

Witaj szkoło!
Organizacja pracy świetlicy szkolnej.

-   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

-   Zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, w toaletach, przedstawienie zasad BHP.

-   Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie –nasze pomysły.

-   Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych.

 

 

wrzesień 2019

 

2.

Wspomnienia z wakacji.

-   Plecak pełen wspomnień”-wakacyjne pamiątki, opowiadanie wakacyjnych przygód. Malowanie pocztówki z wakacji, rebusy i zagadki o tematyce wakacyjnej

-   Zabawy integrujące –poznajemy się, uczymy się wspólnie bawić i pracować

-   Praca plastyczna „Moje wakacyjne wspomnienia”

-   Projekt „lapbooks”- wakacyjne skarby

wrzesień 2019

 

3.

Dbamy o nasze bezpieczeństwo!

-   Rozmowy i przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły oraz w czasie zabaw na boisku.

-   Rozmowa na temat znaków drogowych

wrzesień 2019

4.

Witamy jesień!

-   Rozmowa na temat zmian w przyrodzie .

-   Zagadki oraz rebusy dotyczące jesieni.

-   Pani Jesień” –kolaż z różnych materiałów.

 

wrzesień 2019

5.

Światowy dzień zwierząt.

-   Zagadki i rebusy o zwierzętach.

-   Kalambury

-   Nasi ulubieńcy- jakie zwierzęta hodujemy w domu.

-   Praca plastyczna – „Ulubione zwierzątko”

-   Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna -jesienne drzewo.

-   Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody, a porą roku -23 września początek kalendarzowej jesieni.

październik 2019

6.

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi!

-   Jestem odpowiedzialnym opiekunem –rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami.

-   W świecie zwierząt –ciekawostki na temat zwierząt.

-   „Ja i mój pupil” -praca plastyczna.

-   Jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc.

październik 2019

7.

Dzień Edukacji Narodowej.

-   Rozmowa na temat pracy nauczycieli oraz pracowników szkoły.

-   Tworzenie laurki dla naszej pani dowolną techniką.

październik 2019

8.

Świat jesienią.

-   Dary jesieni.

-   Praca plastyczna „ Jesień w ogrodzie”

-   Zabawy ruchowe, gry planszowe związane z jesienią.

październik 2019

9.

Pamiętamy o tych co odeszli.

-   Dzień Wszystkich Świętych rozmowa na temat jak obchodzimy go w Polsce.

listopad 2019

10.

Nasza ojczyzna.

-   Rozmowa o symbolach narodowych.

-   Wykonanie dowolnego symbolu narodowego.

-   Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem: POLSKA

-   Konkurs plastyczny „Nasza mała ojczyzna”

listopad 2019

11.

Świat bajek!

-   Rozmowa o ulubionych bajkach.

-   Oglądanie wybranej bajki.

-   Gry, zabawy oraz rebusy związane z postaciami z bajek.

-   Praca plastyczna „Mój ulubiona postać z bajki”

-   Gry i zabawy integrujące grupę. Zabawy relaksacyjne przy muzyce.

-  Wykonanie zakładki do książki.

-  Zabawy rozwijające wyobraźnię.

-  Lepienie z plasteliny baśniowych postaci.

-  Konkurs na najładniej opowiedzianą bajkę.

 

listopad 2019

12.

Andrzejki.

-   Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb.

-   Zabawy ruchowe.

 

listopad 2019

13.

Dzień pozdrowień iżyczliwości

-   Wykonanie plakatów związanych z Dniem Życzliwości i Pozdrowień.

-   Gry dydaktyczne.

-   Gry planszowe ćwiczące refleks i pamięć, zabawy.

-   Ordery życzliwości –prace plastyczne.

listopad 2019

14.

Mikołajki.

-   Opowiadanie historii o Św. Mikołaju

-   Pisanie listów do Św. Mikołaja

-   Rysowanie upragnionych prezentów.

-   Portret Św. Mikołaja -praca plastyczna

grudzień 2019

15.

Zimowy świat.

-   Rozmowa o zimowym krajobrazie.

-   Krzyżówki, rebusy związane z zimą.

-   Wspólny projekt „Nasza zimowa kraina”

-   Praca wykonana farbami „Zimowy pejzaż”

grudzień 2019

16.

Świąteczne tradycje.

-   Pogadanka na temat świątecznych tradycji w Polsce oraz na świecie.

-   Nasze święta- wypowiedzi dzieci na temat obchodzenia świąt w ich domach.

-   Tworzenie ozdób świątecznych i dekoracji na choinkę.

-   Przygotowanie sali świetlicy do zbliżających się świąt –dekoracja

grudzień 2019

17.

Witamy nowy rok

-   Rozmowa z dziećmi na temat minionych świąt.

-   Rozwiązywanie zagadek i rebusów z hasłem „Nowy Rok”.

-   Gry i zabawy ruchowe

-   Zapoznanie dzieci z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami.

-   Mrozem malowane –kreatywna praca plastyczna dzieci.

-   Postanowienia noworoczne –pogadanka z dziećmi

 

styczeń 2020

18.

Sporty zimowe

-   Pogadanka o znanych sportach zimowych

-   Wykonanie rysunku przedstawiającego zabawy na śniegu. Swobodne wypowiedzi dzieci o tym, jak zamierzają spędzić ferie zimowe.

-   Układanie rebusów. Gry planszowe

 

styczeń 2020

19.

Arktyka –kraina wiecznego lodu iśniegu

-   Eskimosi –mieszkańcy Arktyki –odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami.

-   -Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych.

-   -Wykonanie pingwina z tektury –praca techniczno-plastyczna.

-   -Praca z mapą i globusem –„Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda oraz Grenlandia”.

 

20.

Dzień babci i dziadka

-   Rozmowa na temat jakie święto obchodzimy 21 i 22 stycznia.

-   wykonywanie laurek, drobnych upominków dla babci i dziadka.

styczeń 2020

21.

Ferie zimowe.

-   Rozmowa o tym jak spędziliśmy ferie zimowe.

-   gry planszowe, zabawy ruchowe, rebusy i krzyżówki.

-   Tworzenie pracy plastycznej „ Moje ferie”

 

luty 2020

22.

Nasza mała ojczyzna

-   Rozmowa o naszej miejscowości.

-   Tradycje i zwyczaje panujące w naszym regionie.

-   Praca plastyczna „ Nasza mała ojczyzna”

luty 2020

23.

Święto wszystkich kobiet.

-   Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet dla mamy.

-   gry planszowe, zabawy ruchowe.

-   Tworzenie laurek okolicznościowych.

marzec 2020

24.

Przygotowanie do wiosny.

-   Zwiastuny wiosny-pogadanka

-   tworzenie wiosennych kwiatów z bibuły

-   wspólny projekt „ Wiosenna kraina”

marzec 2020

25.

W koszyku Wielkanocnym.

-   Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach – wypowiedzi dzieci.

-   tradycje i obyczaje Wielkanocne

-   Wykonanie ozdób wielkanocnych: kurczaki, zajączki, pisanki, koszyczki wielkanocne przy użyciu różnorodnego materiału

-   tworzenie kartek wielkanocnych.

-   zabawy ruchowe związane  z Wielkanocą, gry, rebusy, krzyżówki.

kwiecień 2020

26.

Nasza ziemia.

-   Swobodne wypowiedzi na temat „Jak powinniśmy szanować naszą planetę” – tworzenie drzewa pomysłów

-   tworzenie plakatu „Nasza ziemia”

 

kwiecień 2020

27.

Majowe święta narodowe.

-   Pogadanka na temat obchodów świąt majowych.

-   Nasze symbole narodowe – godło i flaga. Wykonanie prac plastyczno – technicznych

-   quiz dotyczący majowych świąt narodowych

 

maj 2020

28.

Wiosna w maju

-   Wiosenne zgadywanie – zagadki i rebusy o wiośnie.

-   Kolorowanie obrazka „wiosna w ogrodzie”.

-   zabawy ruchowe, gry planszowe.

 

maj 2020

29.

Dzień matki

-   Zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy z okazji jej święta.

-   Portret mojej mamy-praca plastyczna

 

maj 2020

30.

W krainie fantazji.

-   Fantazja –a co to takiego? Swobodne wypowiedzi dzieci i prezentacja definicji słowa.

-   Czytanie baśni i bajek wybranych autorów

maj 2020

31.

Dzień dziecka.

-   Pogadanka i próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka?

-   Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka – praca w grupach

-   Rozwiązywanie rebusów, zabawy logiczne

-   zabawy ruchowe na placu zabaw.

 

czerwiec 2020

32.

Nadchodzi lato.

-   Pogadanka o ulubionej porze roku.

-   Praca plastyczna „ Nadchodzi lato”

-   gry i zabawy ruchowe

czerwiec 2020

33.

Moja rodzina-dzień ojca.

-   rozmowa o rodzinie.

-   „Oto mój tata” – praca plastyczna.

-   wykonanie laurki z okazji dnia ojca

 

czerwiec 2020

34.

Bezpieczeństwo podczas wakacji.

-   Bezpieczeństwo podczas wakacji – swobodne wypowiedzi uczniów nt. „Jak bezpiecznie podróżować.

-   Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa.

-   Praca plastyczna „moje wymarzone wakacje”

-   gry planszowe, zabawy ruchowe na placu zabaw.

 

czerwiec 2020

35.

Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy.

-   Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

-   Indywidualna pomoc dzieciom w opanowaniu materiału.

-   Indywidualna pomoc dzieciom dotycząca odrabiania prac domowych w świetlicy.

-   Poszerzanie wiedzy o świecie poprzez szereg zabaw, gier i konkursów edukacyjnych.

 

 

cały rok

36.

Współpraca świetlicy z rodzicami, wychowawcami klas.

-   Ścisła współpraca z wychowawcami klas, doradztwo w zakresie pomocy dzieciom,

-   Przekazywanie uwag o dzieciach wychowawcom klas i rodzicom,

-   Ukazywanie rodzicom dorobku prac dzieci.

 

 

cały rok

37.

Rozwijanie wrażliwości estetycznej, stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań plastycznych, czytelniczych.

-   Organizowanie zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną poprzez :

-   organizowanie wystawek prac dziecięcych.

-   Zajęcia czytelnicze, służące rozwijaniu zamiłowania do czytania:,wspólne czytanie,

 

 

cały rok

38.

Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

-   Stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy

-   Przestrzeganie regulaminu świetlicy.

-   Uświadamianie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności na podstawie konkretnych przykładów czerpanych z życia świetlicy.

 

 

 

cały rok

39.

Troska o estetykę sali świetlicowej.

-   Organizowanie wystaw prac dzieci.

-   Doposażenie świetlicy w nowe gry i zabawki.

 

cały rok

40.

Praca z uczniem zdolnym.

-   Cykliczne przygotowywanie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

-   Organizowanie zawodów i konkursów.

 

cały rok

41.

Praca z uczniem mającym problemy w nauce.

-   Systematyczna pomoc w odrabianiu prac domowych.

-   Przygotowanie zestawów ćwiczeń, objaśnianie.

-   Odpytywanie.

cały rok

 

Free Joomla templates by L.THEME