Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem"

Uczniowie klasy II i III biorą udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Akcja "Dzieci uczą rodziców"

Uczniowie klas 0-III uczestniczą w akcji „Dzieci uczą rodziców”. Jest to akcja organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. 

Program "Przyjaciel"

 Program "Przyjaciele Zippiego"

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to program znajdujący się na liście programów rekomendowanych. Uczy on  różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Free Joomla templates by L.THEME