Aktualności

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO-

„ENGLISH IS FUN”

Klasy IV-V

 1. CELE KONKURSU:

Głównym celem Konkursu jest:

1.Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

2.Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas Zespołu.

4.Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5.Podniesienie samooceny uczniów.

 1. ZAGADNIENIA:
 2. Gramatyka
 3. Odmianaczasowników: to be, have got, there is/are , can
 4. Czas Present Simple/Present Continuous
 5. Zaimki osobowe

      - podmiotowe: I, you, …

           - dopełnieniowe: me, you, …

-Zaimki pytające:where, how, what, when, itp

 1. Przedimki

                      - przedimek nieokreślony a, an

 1. Liczebniki

                    - główne: one, two…

 1. Przyimki miejsca (in, on, under, behind, in front of itp)
 2. Słownictwo
 3. days, months and seasons (dni, miesiące, poryroku)- Steps Plus IV str. 9
 4. family (rodzina)- Steps Plus IV str 11, 117
 5. school (szkoła)-Steps Plus IVstr.23,118oraz Steps Plus V str. 23
 6. house (dom)- Steps Plus IV str. 37, 119
 7. free timeactivities (czynności w wolnym czasie)- Steps Plus IV str. 101,124
 8. animals (zwierzęta)- Steps Plus IV str. 63
 9. everydayactivities (czynności dnia codziennego)Steps Plus IV- str. 89,123
 10. clothes (ubrania)Steps Plus V str.11
 11. musical instruments (instrumentymuzyczne)Steps Plus V str. 37
 12. places in town (miejsca w mieście)Steps Plus V str.75
 13. jobs (zawody) Steps Plus V str. 89
 • Funkcjejęzykowe
 1. request and offers (prośbyioferty, dialog w restauracji)Steps Plus V str.27
 2. making suggestions (proponowanie)Steps Plus V str. 41
 3. Telling the time (godziny) Steps Plus IVstr. 27
 4. Asking permission (pytanie o pozwolenie) Steps Plus IVstr. 53

Źródłami będą podręczniki: Steps Plus IV,V- Oxford

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO-„ENGLISH MASTER”

Klasy VI-VIII

 1. CELE KONKURSU:

Głównym celem Konkursu jest:

1.Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

2.Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas Zespołu.

4.Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5.Podniesienie samooceny uczniów.

 1. ZAGADNIENIA:
 2. Gramatyka
 3. Odmianaczasowników: to be, have got, there is/are , can
 4. Czasygramatyczne: Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, wyrażenie ‘ be going to’, Present Perfect.
 5. Rzeczowniki

                       -     policzalne i niepoliczalne: liczba pojedyncza i mnoga.

                       -     policzalne - nieregularna forma liczba mnoga np.: sheep, women etc.

 1. Przymiotniki: stopniowanie
 2. Zaimkiosobowe

      - podmiotowe: I, you,

           - dopełnieniowe: me, you,

-Zaimki i określniki wskazujące: this, that, those,  these

 1. Przedimki

                      - przedimeknieokreślonya, an

                      -  przedimekokreślonythe

 • przedimekzerowy
 1. Liczebniki

                    - główne: one, two

 1. Przyimkimiejsca (in, on, under, behind, in front ofitp)
 2. Czasownikimodalne: should, must, mustn’t, have to, don’t have to, can, can’t
 3. Zaimkipytające:where, how, what, when, itp
 4. Transformacje, przekształcanie zdań twierdzących na pytające lub przeczące
  She plays football every day.           
       She doesn’t play football every day.
       Does she play football every day?
 5. Słownictwozwiązane z tematami:
 6. człowiek (ubrania, cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje)
 7. dom (rodzaje domów, pomieszczenia, budynki i miejsca w mieście, meble i urządzania)
 8. szkoła (przedmioty szkolne, pomieszczenia znajdujące się w szkole)
 9. żywienie (posiłki, owoce, warzywa, przygotowywanie jedzenia)
 10. praca (zawody, czynności I obowiązki)
 11. podróżowanie ( środki transport)
 12. kultura i rozrywka (rodzaje filmów, media)
 13. zdrowie (części ciała, choroby)
 14. freetimeactivities (czynności w wolnym czasie)
 15. everydayactivities (czynności dnia codziennego)

Repetytorium ośmioklasisty- Macmilan, Nowa Era

 • Funkcjejęzykowe
 1. request and offers (prośbyioferty)Steps Plus V str.27
 2. making suggestions (sugerowanie)Steps Plus V str. 41
 3. in a shopSteps Plus V str. 53, in the restaurantSteps Plus V str. 27, at the stationSteps Plus VI str. 15 (w sklepie, resauracji, nadworcu)
 4. talking about the weather (opisywaniepogody)Steps Plus VI str. 41
 5. giving directions ( wskazywaniedrogi) New Voices klasa 7 str. 39
 6. taking about likes and dislikes (preferencje)Steps Plus VI str. 105

Typy zadań: Część gramatyczna: Tworzenie pytań, odpowiedzi/ tworzenie zdania z podanych części z użyciem odpowiedniego czasu gramatycznego/ Transformacje/ test luk / test wyboru/ Część słownikowa: test wyboru / Praca z tekstem – wstawianie zdań, odpowiedzi na pytania, test wyboru / Komunikacja- test wyboru

Źródłami będą podręczniki: Steps Plus IV,V, VI- Oxford
                                         New Voices VII, VIII- Macmillan
                                         Repetytorium ośmioklasisty- Macmilan, Nowa Era

Informacja

Informujemy, że ferie zimowe dla województwa małopolskiego rozpoczynają się 27 stycznia i trwają do 9 lutego 2020r.

Informacja

Informujemy, że 19 listopada o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie z Rodzicami.

Free Joomla templates by L.THEME