Samorząd Uczniowski informuje

Wyniki konkursu na "Najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej zwariowane zdjęcie z kolegą lub koleżanką" już wkrótce. :)

 

Wyniki konkursu "Najpiękniejsza maska karnawałowa"

I kategoria

I miejsce - Dawid Lipiński

II miejsce- Marcin Uryga, Magdalena Jarosz, Filip Jarosz

III miejsce - Ewa Sikora, Kamila Sikora

II kategoria

I miejsce - Paulina Bednarek, Oliwia Dziedzic.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

 Zabawa karnawałowa_31

KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA"

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie maski karnawałowej, którą można założyć.

CELE KONKURSU

-rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,

-pielęgnowanie tradycji karnawałowych,

-wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

TECHNIKI I FORMAT PRACY

-technika dowolna: malarstwo, pastele, akwarela, farby plakatowe, techniki mieszane, wydzieranki, plastelina.

ADRESACI KONKURSU

-I KATEGORIA klasy 0-III

-II KATEGORIA klasy IV-VIII

OCENA PRAC

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność pomysłu, ciekawa technika.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC

Zabawa karnawałowa.

 

KONKURS RODZINNY „NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA”

20 październik zostały ogłoszone wyniki konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZĄ DYNIĘ”. Celem konkursu było:

  1. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
  2.  Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych,
  3. Zachęcenie do współpracy rodziców,
  4. Rozwijanie zdolności manualnych dzieci

WYNIKI KONKURSU

I miejsce

Jakub, Patryk i Alicja Kołodziej

II miejsce

Dorotka Bednarek

III miejsce ex aequo

Bartłomiej, Kacper i Jakub Olchawa

Szymon, Aleksander i Emilia Gwiżdż

Kacper, Dawid Lipińscy

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


KONKURS „NAJSYMPATYCZNIEJSI”

30 września Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs na „Najsympatyczniejszych” naszej szkoły. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na koleżankę i kolegę, którzy według niego są najbardziej koleżeńscy i najbardziej kulturalni. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas 0-VIII oraz ich wychowawcy.

Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ koleżanką została Dorotka Bednarek z klasy VII a NAJSYMPATYCZNIEJSZYM kolegą Jakub Rosiek również z tej samej klasy.

 


REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGNUMERKA"

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

 2.„Szczęśliwy numerek” –to losowany w każdy piątek na cały kolejny tydzień numerek 1 z 10, który w danym dniu będzie „szczęśliwy”.

3.Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4.„Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

5.„Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnejz jednego przedmiotu. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

7.Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów iklasówek.

8.„Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia dołamania regulaminu szkoły.

9.Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych wdanym dniu.

10.Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub wtrakcie zajęć lekcyjnych.

11.Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2019r. aż do odwołania.


PRZEWODNICZĄCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASA II i III

Justyna Orzechowska

KLASA IV

Aleksander Gwiżdż

KLASA V

Julia Firlej

KLASA VI

Anna Kołodziej

KLASA VII

Jakub Rosiek

KLASA VIII

Klaudia Goryl


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Kołodziej

ZASTĘPCA

Jakub Rosiek

SKARBNIK

Klaudia Goryl

SEKCJA DEKORACYJNA

Paulina Bednarek

Anna Kołodziej

Magdalena Pawłowska

SEKCJA SPORTOWA

Bartosz Goryl

Piotr Orzechowski

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Pani Joanna Orzechowska

Free Joomla templates by L.THEME