Samorząd Uczniowski informuje

KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA"

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie maski karnawałowej, którą można założyć.

CELE KONKURSU

-rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,

-pielęgnowanie tradycji karnawałowych,

-wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

TECHNIKI I FORMAT PRACY

-technika dowolna: malarstwo, pastele, akwarela, farby plakatowe, techniki mieszane, wydzieranki, plastelina.

ADRESACI KONKURSU

-I KATEGORIA klasy 0-III

-II KATEGORIA klasy IV-VIII

OCENA PRAC

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność pomysłu, ciekawa technika.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC

Zabawa karnawałowa.

 

KONKURS RODZINNY „NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA”

20 październik zostały ogłoszone wyniki konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZĄ DYNIĘ”. Celem konkursu było:

  1. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
  2.  Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych,
  3. Zachęcenie do współpracy rodziców,
  4. Rozwijanie zdolności manualnych dzieci

WYNIKI KONKURSU

I miejsce

Jakub, Patryk i Alicja Kołodziej

II miejsce

Dorotka Bednarek

III miejsce ex aequo

Bartłomiej, Kacper i Jakub Olchawa

Szymon, Aleksander i Emilia Gwiżdż

Kacper, Dawid Lipińscy

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


KONKURS „NAJSYMPATYCZNIEJSI”

30 września Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs na „Najsympatyczniejszych” naszej szkoły. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na koleżankę i kolegę, którzy według niego są najbardziej koleżeńscy i najbardziej kulturalni. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas 0-VIII oraz ich wychowawcy.

Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ koleżanką została Dorotka Bednarek z klasy VII a NAJSYMPATYCZNIEJSZYM kolegą Jakub Rosiek również z tej samej klasy.

 


REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGNUMERKA"

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

 2.„Szczęśliwy numerek” –to losowany w każdy piątek na cały kolejny tydzień numerek 1 z 10, który w danym dniu będzie „szczęśliwy”.

3.Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4.„Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

5.„Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnejz jednego przedmiotu. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

7.Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów iklasówek.

8.„Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia dołamania regulaminu szkoły.

9.Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych wdanym dniu.

10.Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub wtrakcie zajęć lekcyjnych.

11.Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2019r. aż do odwołania.


PRZEWODNICZĄCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASA II i III

Justyna Orzechowska

KLASA IV

Aleksander Gwiżdż

KLASA V

Julia Firlej

KLASA VI

Anna Kołodziej

KLASA VII

Jakub Rosiek

KLASA VIII

Klaudia Goryl


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Kołodziej

ZASTĘPCA

Jakub Rosiek

SKARBNIK

Klaudia Goryl

SEKCJA DEKORACYJNA

Paulina Bednarek

Anna Kołodziej

Magdalena Pawłowska

SEKCJA SPORTOWA

Bartosz Goryl

Piotr Orzechowski

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Pani Joanna Orzechowska